• Veiligheidszone voor het Colosseum

    Vanwege het afbrokkelen van het Colosseum is er besloten een veiligheidszone in te zetten voor het symbool van Rome. Deze veiligheidszone houdt in dat er 6 tot 15 meter afstand gehouden moeten worden van de risico delen.

    Deze afzetting is noodzakelijk. Men wilt geen risico lopen dat er stenen bovenop bezoekers vallen. Het wordt simpelweg te gevaarlijk. Net zoals wel meer monumenten in Rome is ook het Colosseum kwetsbaar.

    De al eerder vermelde restauratiewerkzaamheden van 25 miljoen euro staan nog steeds in de planning. Deze zullen verlopen van december dit jaar tot 2015. Tijdens deze restauratiewerkzaamheden is het Colosseum nog steeds te bezoeken.

Comments are closed.