Santa Maria dell’Anima

Deze duitstalige kerk is opgericht in 1350 door het echtpaar Johannes Peter en Katharina van Dordrecht. In die tijd was Santa Maria dell’Anima geen kerk maar een hospitel voor Duitse Pelgrims in Rome.

Paus Innocent VII gaf 21 mei 1406 via een brief het hospitel bescherming. Dit bracht ze onder de hoede van het pauselijke gezag. De paus verlangde van het hospitel dat zij naast opvang voor Duitse Pelgrims ook opvang boden aan de armen en indien nodig hen verpleegde.

Na toestemming van Paus Eugenius IV in 1444 mocht het hospitel ook plechtige diensten voor gestorven Patiënten geven.

Tussen 1499 en 1542 werd er een nieuwe kerk Santa Maria dell’Anima gebouwd. Deze kerk werd tijdens de Franse revolutie geplunderd en door de Fransen gebruikt als paardenstal om later weer in ere hersteld te worden. In 1859 werd Santa Maria dell’Anima uitgebreid met een priesteropleiding

Santa Maria del’Anima is te herkennen aan de klokkentoren. Boven de hoofdingang is een beeld van Maria met kind Jezus. In de kerk zijn acht kapellen met elk hun eigen naam. In de Fugger kapel hebben Jakob Fugger en de twee Marcus Fuggers hun rustplaats.

Boven het altaar is een fresco van “de Heilige familie” gemaakt door Giulio Romano in 1521 tot 1522. Naast Maria, kind Jezus en Jozef, zijn de heilige James en Mark op dit fresco afgebeeld. Deze heiligen zijn patroonheiligen van Jakob Fugger en de twee Marcus Fuggers.
 

Adres
Via di Santa Maria dell’Anima 64

Mis
Er wordt van maandag tot zaterdag om 18.00 een mis gehouden
Op zondag is er om 10.00 een mis

Naar plattegrond Rome

Relevante artikelen

Sixtijnse kapel
Op de plaats waar nu de Sixtijnse kapel staat, stond vroeger de Cappella Maggiore (de grote kapel). Toen er besloten werd deze kapel te slopen, was het een soort ruïne met scheve wanden. In opdracht van paus Sixtus IV werd de Sixtijnse kapel gebouwd. lees verder…
Sint Pieters basiliek
In 324 werd de eerste sint Pietersbasiliek in opdracht van keizer Constantijn de Grote gebouwd. Na elfhonderd jaar verkeerde de originele sint Pietersbasiliek in slechte staat. Verschillende pogingen om hem te restaureren mochten niet baten. lees verder…
Villa Borghese
Het landgoed kent zijn eerste bestaan in 1580 als een kleine wijngaard van de familie Borghese. Begin 1605 begon kardinaal Scipione Borghese Caffereli, een neef van paus Paulus V, met het aanleggen van het landgoed op de heuvel van Piniciano. lees verder…